Annons
Annons
Mönsterkort | 01 mars 2005

Lagercrantz förvärvar ISIC A/S

Lagercrantz Group har ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i det danska bolaget ISIC A/S. Huvudägare idag i ISIC är Vertex Venture Holdings Pte Ltd.

ISIC är en utvecklare och tillverkare av dator- samt monitorlösningar för industriella tillämpningar. Kunderna återfinns bland annat inom livsmedels- och kemiproduktion, processindustri samt inom flera marina områden. ISIC:s produkter utvecklas i egen regi baserat på kundunika behov och uppfyller hårdast möjliga standards. ISIC omsatte under helåret 2004 cirka 75 MSEK. Bolaget kommer att ingå i division Electronics. Per Ikov, CEO i Lagercrantz Group: “Förvärvet av ISIC är ett strategiskt viktigt steg i det förändringsarbete som pågår inom Lagercrantzkoncernen. Genom detta förvärv sker en markant förädling av koncernens affärsmodell där vårt erbjudande av specialkomponenter och system kompletteras med egenutvecklade produkter och tjänster. ISIC agerar på en världsmarknad med egna OEM-produkter och är en etablerad aktör med 15 års erfarenhet och ett mycket starkt varumärke. Förvärvet kommer att leda till betydande synergier för bolaget inom såväl inköp som försäljning. Med tillförsel av ytterligare resurser skall ISIC bredda sitt erbjudande till fler marknadssegment.” Tillträde kommer att ske per 1 april 2005. Förvärvet förväntas bidra positivt till vinst per aktie under det räkenskapsår som börjar den 1 april 2005.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1