Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 01 mars 2005

Elektronikgruppen ökade 2004

Omsättningen ökade under 2004 till 729 (517) Mkr. Av omsättningen kommer 163 Mkr från förvärv gjorda under 2003 och 2004. Omsättningen exklusive förvärv ökade med 17%.

Denna omsättningsökning återfinns främst inom affärsområdena EG Products och EG Production Technology. Orderingången uppgick till 709 (531) Mkr. I orderingången ingår förvärv gjorda under 2003 och 2004 med 158 Mkr. Orderingången exklusive gjorda förvärv ökade med 13%. Resultatet efter finansiella poster uppgick till 29 (0) Mkr. Av resultatet kommer 13 Mkr från förvärv gjorda under 2003 och 2004. Resultatet har under året påverkats av lagernedskrivningar med 6 (4,5) Mkr. Under året har dessutom koncernen påverkats negativt av valutakursdifferenser med 0,7 Mkr. Koncernens fakturering mellan affärsområdena uppgick under perioden till 18 (10) Mkr och gemensamma ej fördelade kostnader uppgick till 10,1 (8,5) Mkr. Läs hela årsrapporten här (i PDF-format)
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1