Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 02 mars 2005

Sammanslagning ger ökad styrka

Chalmers samlar resurserna inom
hårdvaruforskning i elektronik- och
mikrosystemteknik. Det hjälper företagen att förverkliga idéer för nya produkter och stärker forskning och utbildning i mikroelektronik och mikrosystem.
Chalmers verksamhet kring elektronikproduktion, ledd av professor Johan Liu, blev vid årsskiftet en del av Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, MC2. " Den direkta samverkan med MC2:s komponentforskning öppnar fantastiska perspektiv, säger Johan Liu, chef för
elektronikproduktionsgruppen".

Elektronikproduktionsgruppens huvudsakliga verksamhet finns kring forskning och utbildning inom byggsätt, kapsling, montering, miljöanpassning och tillförlitlighetsmodellering för elektronik och mikrosystemhårdvara. Gruppen tillhörde tidigare Sektionen för maskinteknik vid Chalmers och var beläget på Institutet för Verkstadsteknisk Forskning, IVF, i Mölndal. Sammanslagningen skapar en unik möjlighet att bygga upp en fullständig forsknings- och utbildningsresurs för framtagning, karaktärisering och verifiering av elektronik och mikrosystemprodukter.

MC2:s forskning fokuserar på komponenter för framtida elektronik och fotonik, till exempel med inriktning på optoelektronik och mikrovågsteknik, kvantelektronik och supraledning samt mikro- och nanosystem.

"Genom att samla Chalmers resurser inom hårdvaruforskning i elektronik- och mikrosystemteknik skapar vi ett kraftfullt forskningskluster som är internationellt konkurrenskraftigt. Det ger oss ännu bättre möjligheter att bedriva spetsforskning och att hjälpa företagen med att förverkliga idéer för nya elektronik- och mikrosystemprodukter, säger Stefan Bengtsson, prefekt för MC2, Chalmers".

I och med samgåendet blir plattformen Swedish Microsystem Integration Technology, SMIT, som är ett centrum för industrisamverkan, ett projekt vid MC2.

Kommentarer

Vänligen notera följande: Kritiska kommentarer är tillåtna och till och med uppmuntrade. Diskussioner är välkomna. Verbala övergrepp, förolämpningar, rasistiska och homofobiska kommentarer är inte tillåtna och sådana inlägg kommer att raderas.
Visa fler nyheter
2018-06-15 00:12 V9.6.1-2