Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 03 mars 2005

Alfa Laval flyttar till Kina

Tillverkningsenheten av höghastighetsseparatorer i Madrid, Spanien, kommer att fasas ut och stängas. Monteringsenheten för Life Science i Toronto, Kanada, kommer att stängas i slutet av juni 2005.

Alfa Laval har beslutat att ytterligare effektivisera sin globala tillverkningsstruktur. Alfa Laval kommer att bygga upp en monteringsenhet för höghastighetsseparatorer i Kina. Syftet är att skapa konkurrensfördelar genom att komma närmare den så viktiga asiatiska marknaden, där nordöstra Asien har utvecklats till den globalt ledande marknaden för varvsindustrin. Den nya enheten i Kina kommer att vara en monteringsenhet och nyckelkomponenterna till separatorerna kommer att produceras i befintlig Alfa Laval anläggning i Sverige. Företaget har också beslutat att lägga ut tillverkningen av moduler avsedda för “Life Science” marknaden. Erbjudandet till den globala “Life Science” marknaden fortsätter att vara produkter, system, ingenjörs- och valideringsservice, inklusive biotekniska process- system och processmoduler. Ovanstående åtgärder kommer att medföra en engångskostnad om totalt 125 miljoner kronor i Alfa Laval koncernens resultaträkning för det första kvartalet 2005.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2