Annons
Annons
Mönsterkort | 07 mars 2005

Combitech diskuterar möjligheter till ännu en överklagan

Combitech diskuterar möjligheter till ännu en överklagan till Regeringsrätten angående upphandlingsförfarandet av Trängselavgiftsystemen i Stockholm.

Combitech Consortium bestående av Kapsch Trafficom, Atos Origin och Transurban, meddelar idag att man nu ser över sina möjligheter, efter Kammarrättens avslag till ännu ett överklagande till Regeringsrätten. Frågan handlar i princip om Staden och Vägverket följt lagen om offentlig upphandling när systemet för Trängselavgifter upphandlades. Combitech kommer att meddela via pressmeddelande sitt beslut i frågan innan 10 dagars fristens utgång.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2