Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 08 mars 2005

Morphic bygger fabrik för bränsleceller

Genom att utnyttja ett mandat om emission av 10 miljoner aktier kan Morphic finansiera den första av två planerade enheter för dotterbolaget Cell Impacts produktion av plattor till bränsleceller.

Mariegården Investment AB tar hela emissionen. Den pågående övergången från förbränningsmotorer och batterier till vätgassamhället visar på en snabb utveckling och Mariegården mögliggör nu en snabbstart för Cell Impact. Bolaget får därmed en stark position för att ta del i industrins kommersialisering av bränsleceller. Morphic har i sin påbörjade internationella marknadsföring fått mycket god respons på bolagets bränslecellsverksamhet. Kontakter med ledande bränslecellsföretag har lett till förfrågningar på stora volymer. För att möta efterfrågan väljer Morphic att utöka den nuvarande tillverkningsskapaciteten från dagens två prototypanläggningar med en fullvärdig produktionsanläggning med hög produktionskapacitet. Investeringen sker inom bolagets helägda bränslecellsbolag Cell Impact AB och innebär en beställning, tillverkning och leverans av ett komplett maskinsystem hos bolagets maskinföretag Morphic Made i Karlskoga. Det förväntade ordervärdet för maskinsystemet är ca 10 Mkr. Därutöver tillkommer investeringar i materialhanterings- och kvalitetssystem, organisation och produktutveckling. I samband med leveransgodkännandet i Karlskoga kommer Cell Impact välja verksamhetsort för den fortsatta produktionen av bränslecellsplattor. För att finansiera investeringen har styrelsen beslutat att utnyttja mandatet om nyemission från den ordinarie bolagsstämman 2004. Styrelsen har i beslut valt att nyemittera och rikta 10 000 000 B-aktier till kursen 2,50 kr till investmentbolaget Mariegården Investment AB och dess aktieägare. Det totalt antal aktier i Morphic efter nyemissionen uppgår till 69 676 839 st varav 10 000 000 är A-aktier. Inga emissionskostnader uppstår i samband med emissionen vilken således tillför Morphic 25,0 Mkr.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1