Annons
Annons
Mönsterkort | 16 mars 2005

Inac säljer rörelseverksamheten

Efter ett antal år av förluster har styrelsen tagit beslutet att sälja rörelseverksamheten inom koncernen. Verksamheten som bedrivits inom bolagen INAC Automation AB och INAC Process AB har volymmässigt varit för små för att kunna bära erforderliga kostnader och samtidigt ge en rimlig avkastning.

I den strukturomvandling som pågår har därför styrelsen valt att sälja rörelseverksamheterna till bolag som har större förutsättningar att få respektive bolag att generera positiva resultat. Rörelsen inom INAC Process AB köps av El & Industrimontage Svenska AB. Vidare pågår slutförhandling med Rejlerskoncernen AB om försäljning av rörelsen i INAC Automation AB. Då det gäller fortsättningen så pågår förhandlingar om ett antal nya verksamheter i INAC. Information om detta delges senare.
Visa fler nyheter
2020-02-26 22:10 V18.0.3-1