Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 mars 2005

FOI & VINNOVA samverkar inom halvledare

Nya halvledarmaterial som kiselkarbid och galliumnitrid kan möjliggöra stora förbättringar av elektroniska komponenter. Att tidigt förstå och utnyttja teknikens möjligheter genom nya material och komponenter är viktigt för både för civila och militära tillämpningar.

- Genom att samordna forskningen som genomförs i Sverige på de nya halvledarmaterialen vill vi ge förutsättningar för en bred användning och svensk produktion av elektronikkomponenter, säger Lena Klasén, avdelningschef på FOI . Det kan stärka Sveriges industriella konkurrenskraft inom bland annat försvarselektronik, kraftelektronik, telekommunikation och fordonselektronik. I USA och Japan görs stora satsningar på forskning och teknikutveckling inom området. I Europa har Sverige en ledande position inom kiselkarbidområdet. Unika forskningsresultat och patent inom material- och komponenttekniken har redan lett till stort intresse från olika användare och till nya företag. Bland annat Norstel inom materialområdet, liksom Intrinsic semiconductors och Norse Semiconductor Laboratories inom högfrekvenskomponenter. - Detta initiativ har vuxit fram ur en dialog mellan VINNOVA, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och FOI, berättar Torbjörn Fängström, handläggare inom mikroelektronik på VINNOVA. Eftersom det idag finns knappa resurser till området är det viktigt att försöka stimulera till ett samarbete mellan olika projekt oavsett vem som står som finansiär. En viktig utgångspunkt för initiativet är att forskningsområdet är viktigt både för militära och civila tillämpningar och det finns en stor potential för synergier. VINNOVA och FOI kommer att samverka för att koppla samman flera parter i Sverige för att skapa ett kompetenskluster som innehåller både forskning, utbildning och industriell utveckling och som också kan stödja tillkomsten av nya företag. - För FOI är den här satsningen ett bra exempel på hur vi vill bidra till att bättre utnyttja synergierna mellan forskning för militära och civila tillämpningar, säger Staffan Rudner, forskningschef vid FOI.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1