Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 18 mars 2005

FOI & VINNOVA samverkar inom halvledare

Nya halvledarmaterial som kiselkarbid och galliumnitrid kan möjliggöra stora förbÀttringar av elektroniska komponenter. Att tidigt förstÄ och utnyttja teknikens möjligheter genom nya material och komponenter Àr viktigt för bÄde för civila och militÀra tillÀmpningar.
- Genom att samordna forskningen som genomförs i Sverige pÄ de nya halvledarmaterialen vill vi ge förutsÀttningar för en bred anvÀndning och svensk produktion av elektronikkomponenter, sÀger Lena Klasén, avdelningschef pÄ FOI . Det kan stÀrka Sveriges industriella konkurrenskraft inom bland annat försvarselektronik, kraftelektronik, telekommunikation och fordonselektronik.

I USA och Japan görs stora satsningar pÄ forskning och teknikutveckling inom omrÄdet. I Europa har Sverige en ledande position inom kiselkarbidomrÄdet. Unika forskningsresultat och patent inom material- och komponenttekniken har redan lett till stort intresse frÄn olika anvÀndare och till nya företag. Bland annat Norstel inom materialomrÄdet, liksom Intrinsic semiconductors och Norse Semiconductor Laboratories inom högfrekvenskomponenter.

- Detta initiativ har vuxit fram ur en dialog mellan VINNOVA, Försvarsmakten, Försvarets materielverk och FOI, berÀttar Torbjörn FÀngström, handlÀggare inom mikroelektronik pÄ VINNOVA. Eftersom det idag finns knappa resurser till omrÄdet Àr det viktigt att försöka stimulera till ett samarbete mellan olika projekt oavsett vem som stÄr som finansiÀr. En viktig utgÄngspunkt för initiativet Àr att forskningsomrÄdet Àr viktigt bÄde för militÀra och civila tillÀmpningar och det finns en stor potential för synergier.

VINNOVA och FOI kommer att samverka för att koppla samman flera parter i Sverige för att skapa ett kompetenskluster som innehÄller bÄde forskning, utbildning och industriell utveckling och som ocksÄ kan stödja tillkomsten av nya företag.

- För FOI Àr den hÀr satsningen ett bra exempel pÄ hur vi vill bidra till att bÀttre utnyttja synergierna mellan forskning för militÀra och civila tillÀmpningar, sÀger Staffan Rudner, forskningschef vid FOI.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-17 14:20 V11.11.0-1