Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 22 mars 2005

Opcon genomför företrädesemission

Styrelsen för Opcon AB har beslutat att, under förutsättning av godkännande från den ordinarie bolagsstämman, genomföra en nyemission med företräde för bolagets aktieägare.

Emissionen beräknas tillföra bolaget cirka 30 miljoner kronor före emissionskostnader. Ett konsortium bestående av nuvarande aktieägare har säkerställt 50 procent av emissionen genom lämnande av teckningsförbindelser samt garantier. Kapitalanskaffningen genomförs för att säkerställa fortsatt utveckling av Opcon. Den föreslagna nyemissionen genomförs mot bakgrund av de omställningar och neddragningar som gjorts under 2004 i kombination med rörelsekapitalbehov för fortsatt utveckling i pågående projekt och investeringar i Kina. Opcon är en industrikoncern med verksamhet i Sverige, USA och Kina. Koncernen utgörs av moderbolaget Opcon AB samt åtta dotterbolag - SEM, REAC, Svenska Rotor Maskiner (SRM), Lysholm Technologies, Opcon Autorotor, Laminova Production, Opcon Inc. samt Opcon Co., Ltd. Antalet anställda är cirka 300. Aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-11-12 07:31 V14.7.10-2