Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 mars 2005

Viking och WIP i samarbete

Viking Telecom AB och Wireless Independent Provider, WIP, har tecknat ett samarbetsavtal för broadcasting av korta meddelanden. Tjänsten riktar sig till butiker och affärsgallerior där det finns ett behov av att snabbt rapportera och sprida information om incidenter, så kallad ”Telefonkedja för affärerer”.

Initiativet kommer ursprungligen från BRÅ (Brottsförebyggande Rådet) i Båstad och Ängelholm, lokala köpmän, handlarorganisationer och polisen. Gemensamt driver man ett projekt med målsättning att skapa ”Säker Butik”. Syftet är att öka butikpersonalens trygghet, förbättra skyddet mot incidenter som snatteri stöld och falskväxling samt minska utbytet för brottslingar. Incidentsystemet är framtaget gemensamt av Viking Telecom och WIP. När en incident inträffar ringer personalen i den drabbade butiken till ett akutnummer, i detta fall Taxicentralen i Ängelholm som sedan skickar informationen vidare in i incidentsystemet. Informationen distribueras därefter omedelbart till alla som är anslutna till ”Telefonkedja för affärer”. Meddelandet levereras som röstmeddelande till den vanliga telefonen och som SMS till mobiltelefonen. Systemet har varit i drift sedan början av mars och för närvarande är över 130 butiker i Båstad- och Ängelholmsområdet anslutna och fler beräknas tillkomma. Incidentsystemet är baserat på den kompetens och teknologi som Viking Telecom och Wireless Independent Provider gemensamt har. Tjänsten gör det möjligt att med hög leveransäkerhet snabbt distribuera ett stort antal korta incidentmeddelanden via SMS och röstmeddelande. Wireless Independent Provider, WIP, är ett programvaruföretag som erbjuder produkter och tjänster inom mobil datakommunikation. Företaget grundades 1999 och har kontor i Karlskrona och Stockholm. Viking Telecom utvecklar och säljer system för överföring och behandling av automatiska meddelanden med tillhörande tjänsteutbud. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige och Hong Kong. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2