Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 31 mars 2005

Beijer Alma ”Svagare resultat att vänta”

Första halvåret 2004 var mycket starkt. Framför allt var leveranserna till telekomkunder, som svarade för cirka 25 procent av koncernens totala fakturering, exceptionellt höga.

Referat från VD Bertil Perssons anförande vid bolagsstämman: ” Första halvåret 2004 var mycket starkt. Framför allt var leveranserna till telekomkunder, som svarade för cirka 25 procent av koncernens totala fakturering, exceptionellt höga. Jag räknar inte med att denna utveckling kommer att upprepas under 2005. Det innebär sannolikt att resultatet i Habia blir något svagare. Från övriga kundgrupper ser jag däremot en stabil eller till och med något förbättrad efterfrågan. Det gäller framförallt Lesjöfors, som startat året med mycket bra faktureringsutveckling, främst inom industri- och chassifjäder. I Elimag och Stafsjö är efterfrågeutvecklingen relativt stabil jämfört med föregående år. Efterfrågeläget ser alltså bra ut även i år. Samtidigt har kostnaderna sänkts i alla våra bolag och koncernen har en mycket stark balansräkning. Dessutom har vi idag en hög beredskap att hantera svängningar i efterfrågan. Beijer Almakoncernen har därför goda förutsättningar att visa en fortsatt bra resultatutveckling under kommande år. ” Beijer Alma AB är en internationellt verksam industrigrupp som fokuserar på komponenttillverkning till kunder inom högteknologiskt inriktade branscher. Dotterbolagen utgörs av Lesjöfors AB, Habia Cable AB, Elimag AB och AB Stafsjö Bruk.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1