Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 01 april 2005

Ascom levererar till häkte i Falun

Häktet i Falun först med nytt smart system för cellkommunikation. CellCom, kommunikation till och från cellerna, är nyheten i Ascoms trådlösa kommunikationssystem för kriminalvården.

Systemet är en helhetslösning där telefoni, larm och meddelandehantering hanteras från en och samma handenhet, en DECT-telefon. Det nyligen ombyggda häktet i Falun med plats för 34 intagna, är först ut . Nya CellCom gör det möjligt att kommunicera med cellerna oavsett var man befinner sig. Anrop med olika svarsalternativ, skickas som textmeddelanden från cellerna till personalens DECT-telefoner, vilket ger ett effektivare arbetsflöde. – Det är smidigare och mindre stressigt när vi inte behöver ta oss till en stationär telefon som tidigare. Vi får mer tid över till våra egentliga arbetsuppgifter, vilket också innebär ökad trygghet, säger Joacim Hagman, säkerhetsansvarig på häktet. DECT-telefonerna används också som vanliga telefoner för interna och externa samtal. I och med att cellanropen skickas som textmeddelanden missas inte anropen även om man är mitt i ett annat samtal. Till systemet är också ett personlarm med positionering anslutet. – Tidigare fick vi gå via centralvakten för att ta reda på varifrån ett larm kom. Nu får vi information om position och vem som larmat, presenterat i våra handenheter. Vilket sparar dyrbar tid i en kritisk situation. Även brand- och inbrottslarm är anslutna till samma system. Samtliga anrop, samtal och larm loggas automatiskt. Nattpersonalen använder även systemet vid rondering, turen loggas och man rapporterar händelser direkt i handenheterna. – Sammantaget ger vårt nya kommunikationssystem oss en lugnare arbetsmiljö i vilken vi kan lägga större fokus på de intagna och det som händer runt omkring dem, säger Joacim Hagman.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2