Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 13 april 2005

NOTE varslar 75

NOTE varslar 75 personer i Sverige om uppsägning. Åtgärden är en konsekvens av den omstrukturering koncernen genomfört de senaste månaderna, där bl.a. huvuddelen av koncernens volymproduktion omlokaliserats till Centraleuropa.

NOTE inledde under fjärde kvartalet 2004 ett omfattande omstruktureringsprogram. Bland annat omlokaliserades huvuddelen av NOTEs volymproduktion till koncernens s.k. Industrial Plants i Centraleuropa. Vidare infördes ett koncerngemensamt lager med separat inköpsfunktion i Polen. Programmet har inneburit att 187 anställda i Sverige – huvudsakligen inom produktion – sagts upp under slutet av år 2004. Som en följd av organisationsförändringen varslar NOTE nu ytterligare sammanlagt 75 personer vid de svenska enheterna om uppsägning. Till övervägande del berör varslet tjänstemän. ”Det är ledsamt att behöva varsla personal, men åtgärden är en konsekvens av uppsägningarna som skett under vintern, vilka nu minskar arbetsbelastningen inom tjänstemannaledet”, säger Erik Stenfors, koncernchef NOTE. ”Omstrukturerings-programmet har varit nödvändigt för att vi skall kunna fortsätta att utveckla såväl svenska som utländska enheter i linje med vår affärsmodell.” Kostnader för omstruktureringen, som omfattar detta varsel, belastar i huvudsak första kvartalet i år. Varslet bedöms medföra en positiv lönsamhetseffekt under andra halvåret 2005. NOTE finns i dag representerat i sju länder och har ca 1 100 anställda, varav ca 700 i Sverige. Koncernen omsatte ca 1 100 MSEK år 2004, och har en omsättningsprognos för innevarande år om 1 600 MSEK.
Annons
Annons
2021-05-12 10:24 V18.17.4-2