Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 april 2005

Flex säljer Västerås och Malmö till Enics

Flextronics meddelar idag att en överenskommelse nåtts med Enics AG avseende en försäljning av Flextronics regionala tillverkningsenheter i Västerås och Malmö.

Genom att sälja enheterna i Malmö och Västerås till en ny ägare som har fokus på just regional tillverkning, tillgodoses kundernas behov och medarbetarnas kompetens tillvaratas. Flextronics verksamhet för nätverkstjänster, Flextronics Network Services, påverkas inte av affären. Flextronics som fokuserar allt mer på att erbjuda tjänster till multinationella företag med globala tillverkningsbehov, tillhandahåller förutom tillverkningskapacitet i industriparker även design-, industrialiserings-, och end of life- tjänster nära kundernas resurscentra. Denna strategi renodlas nu i Sverige. Karlskrona-enheten är Flextronics industrialiserings- /tillverkningscentrum i Sverige, och tack vare ett starkt samarbete med den närliggande industriparken i Polen, kan kunder dra fördel av ett unikt koncept där en effektiv övergång till volymproduktion kan ske. I strategin att ligga nära kundernas resurscentra i Sverige utgör därför Karlskronaenheten ett viktigt nav i kunderbjudandet. "Genom denna affär med Enics kommer enheterna i Västerås och Malmö till en ägare med fokus på tillverkningstjänster inom ett specifikt marknadssegment som kärnverksamhet. Genom att välja en välrenommerad spelare som Enics, ges utmärkta möjligheter för en god utveckling för dessa enheter och dess anställda samt innebär att kunderna fortsatt kommer att servas av konkurrenskraftiga tillverkningsenheter" säger Peter Ekström. "För Flextronics innebär affären ett renodlat och fokuserat erbjudande inom design-, industrialiserings-, och end of life-tjänster nära kunderna". Flextronics olika affärsområden i Sverige har idag nästan 6 000 anställda på mer än 300 orter.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1