Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 april 2005

PartnerTech ökar omsättningen

Nettoomsättningen ökade under årets första kvartal till SEK 471,0 miljoner (381,1). Rörelseresultatet uppgick under perioden till SEK 19,1 miljoner (10,7). Resultatet efter skatt uppgick till SEK 11,1 miljoner (4,7). Resultatet efter skatt per aktie var SEK 0,97 (0,41).

Under inledningen av 2005 har marknadsförutsättningarna inom kontraktstillverkning i stort sett motsvarat läget vid utgången av 2004. Det innebär att de flesta branscher uppvisar en fortsatt oförändrad efterfrågan. Detta skriver PartnerTech i ett pressmeddelande. För PartnerTechs kunder har marknadsförutsättningarna som helhet varit stabila under årets tre första månader. Med undantag av försvarsområdet, som på nytt visar ökad efterfrågan, har affärsenheterna haft en jämförbar utveckling. Detta även om variationer finns mellan olika marknadssegment. Trenden att kunderna lägger ut operativt ansvar på en tekniskt högre nivå fortsätter och har stärkts. Detta gagnar speciellt kontraktstillverkare som kan hantera kompletta produkter med många ingående komponenter och hög komplexitet, skriver PartnerTech. Läs hela partners delårsrapport här (i PDF-format)
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1