Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 29 april 2005

OEM:s resultat ökar med 33%

OEM resultat efter finansnetto ökade med 33% till 28,8 MSEK (21,6) under årets första kvartal. Omsättningen ökade med 7% och orderingången minskade med 1%.

Avyttrade verksamheter påverkar omsättningen med 17 MSEK vilket gör att jämförbara enheter ökade omsättningen med 13 %. Omsättningen utanför Sverige ökade med 13 % och står nu för 36 % av koncernens omsättning. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 7,4 MSEK. - Ökad efterfrågan samtidigt som vi tar marknadsandelar gör att vi ökar omsättningen på de flesta enheterna. Kraftigast omsättningsökning kommer från grupp EP vilket bl.a. beror på en stor leverans av maskiner till en ny kund i Estland. Den ökade effektiviteten i organisationen gör att resultatet ökar med 33 % trots att vi belastar resultatet med 7,4 MSEK för avveckling av två verksamheter, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin. - Vi fortsätter arbeta med strukturåtgärder och effektiviseringar samtidigt som vi lanserar nya produktområden. Bara inom automation lanserades fyra nya produktsortiment under första kvartalet. Inom Hydraulik och Elektronik koncentrerar vi verksamheterna under ett varumärke per grupp, vilket ger ett starkare kunderbjudande och ökar vår konkurrenskraft, forsätter Jörgen Zahlin. Genomsnittligt antal anställda i koncernen under första kvartalet var 531 personer (594).
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2