Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 03 maj 2005

Starkt 2004 av Elektronik Partner

Bokslutet för 2004 visar på en positiv utveckling för Elektronik Partner, betydligt bättre än genomsnittet i branschen och det finns en rad starka signaler på att trenden kommer att hålla i sig även under kommande år framöver.

Omsättningen landade på cirka 80 miljoner SEK och resultatet efter dispositioner och skatt på 6,4 miljoner SEK, att jämföras med föregående års omsättning på 64 miljoner SEK och ett resultat på 1,5 miljoner SEK. -De investeringar vi gjort i kompetens och förbättringar av våra processer, har nu börjat visa resultat säger Inge Lojander VD för Elektronik Partner AB. - Våra kunder vänder sig till oss i allt större omfattning, för att ta del av vår samlade kompetens gällande elektronik och elektronikproduktion. Vår devis ”lösningar förpackade i elektronik” blir mer och mer framträdande och det har positiva effekter på omsättning och resultat både för oss och våra kunder, fortsätter han. EMG-koncernen, som Elektronik Partner AB tillhör, ser med stor tillförsikt på företagets positiva utveckling. Bland annat visas detta genom att man genomför en ökning av Elektronik Partners aktiekapital från 1,8 miljoner SEK till 7,5 miljoner SEK, vilket skall ses som en mycket tydlig markering på koncernens långsiktiga ambitioner för bolaget.
Annons
Annons
2021-09-16 12:37 V18.22.17-1