Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 27 maj 2005

FABEC satsar för fortsatt expansion

De senaste årens positiva utveckling har skapat möjligheten för ytterligare expansion. Det tidigare målet, att nå 100 Mkr med ett bra resultat är uppnått. FABECs strategiska kunder fick gemensam information om det nya målet, omsättningen 300 Mkr inom några år, vid en kundträff i Göteborg.

FABEC satsar vidare som ett ägarlett företag och tar sats med starka partnerskap utan ägarintressen. Produktion kommer att bedrivas i Göteborg och Tallinn och expansionen kräver personalförstärkning med 100-200 personer. Den största expansionen kommer att ske i Tallinn vilket möjliggör expansion även i Göteborg. Etablering ytterligare österut sker sannolikt inom något år. Den befintliga fabriken i Tallinn kommer då att fungera som ett Business center för tillverkningen längre österut. Nya lokaler i både Göteborg och i Tallinn finns med i planen för att lyckas. FABECs businnes intelligence förstärks inledningsvis med 2 personer i Göteborg och omorganiseras samtidigt för att förstärka omvårdnaden av befintliga kunder.
Annons
2021-07-15 08:57 V18.20.2-2