Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mikael Jonson<br>VD PartnerTech Elektronikproduktion | 03 juni 2005

PartnerTech förvärvar finsk EMS

PartnerTech har tecknat ett aktieöverlåtelseavtal med ägarna till den finske kontraktstillverkaren KSH-Productor Oy om förvärv av deras verksamheter. PartnerTech dubblar därmed omsättningen inom medicinsk teknik.

De förvärvade enheterna, som har ca 180 anställda, omsatte under 2004 drygt 200 MSEK. Övertagandet sker omgående och förvärvet förväntas omedelbart ge en positiv effekt på PartnerTechs vinst per aktie. Genom förvärvet i Finland etablerar sig PartnerTech på ytterligare en viktig marknad i Norden. PartnerTechs VD Mikael Jonson understryker att detta är ett viktigt steg i den satsning företaget nu gör på att ta PartnerTechs koncept till fler kunder på fler marknader. – KSH-Productor är ett företag som lagt stor vikt vid närheten mellan såväl utveckling och tillverkning. Samtidigt har företaget ett upplägg som gett stor närhet till deras kunder. Detta säger Mikael Jonson, VD för PartnerTech. Med den höga kompetens som finns inom de förvärvde enheterna räknar vi med att inom kort kunna erbjuda hela PartnerTechs tjänsteutbud till både befintliga och potentiella kunder inom flera branscher i Finland. KSH-Productor är en kontraktstillverkare med huvuddelen av uppdragen inom medicinsk teknik. Företaget är uppbyggt kring ett koncept som passar väl in i PartnerTechs affärsverksamhet. Huvudkontoret – med utvecklingsfunktion och tillverkningsenhet – är beläget i Espoo utanför Helsingfors. Här tillverkas huvudsakligen mekanik och montering med tillhörande test. I samma stad finns också en mindre monteringsfabrik. I Åbo finns ytterligare en enhet med utveckling och tillverkning i nära samarbete. Tillverkningen här är i huvudsak inriktad på elektroniktillverkning, montering och test. I Åbo finns också en mindre monterings- och kalibreringsenhet. PartnerTech förvärvar KSH Productors hela aktiekapital från Seppo Kukkoaho, Pekka Soimes och Bio Fund Management, ett europeiskt venture capital bolag med investeringar inom Life Sciences. Seppo Kukkoaho och Pekka Soimes, fortsättningsvis operativt ansvariga för det förvärvade bolaget, välkomnar PartnerTech som ägare. – PartnerTech passar KSH-Productor bra. Genom samgåendet ökar vår bredd och styrka, till fördel för både kunder och medarbetare, säger de. I samband med förvärvet av KHS-Productor Oy har PartnerTech ABs styrelse, med stöd av bolagsstämmans bemyndigande, beslutat att emittera 407 811 aktier. Detta innebär en utspädning om ca 3,6 procent. Rätt att teckna aktierna tillkommer Seppo Kukkoaho, Pekka Soimes och Bio Fund Management Oy Ltd.
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1