Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 09 juni 2005

NCAB presenterar mycket goda resultat tack vare omstrukturering

2004 har varit ett fantastiskt år med en tillväxt på 42 % för hela NCAB-koncernen. Den positiva utvecklingen beror på att bolaget har lyckats med ett flertal stora projekt med högt tekniskt innehåll.

Orsaken till detta är framförallt att NCAB under en tid arbetat med en förändrad organisationsstruktur för att bland annat höja den tekniska nivån på företagets utbud. ”Samtliga av bolagets försäljningskontor har under 2004 ökat mer än marknaden vilket är ett svar på att våra satsningar är rätt”, förklarar styrelseordförande Lars Östlund. Det svenska bolaget är störst och omsatte 131 miljoner med en tillväxt på 27% under 2004. ”Vi förändrade vår organisation i början av 2004 för att höja servicen till våra kunder. Genom detta har vi blivit mer effektiva vilket gör att vi idag ger snabbare svar och har mer tid att hjälpa våra kunder med produktutveckling. Under de senaste åren har steget tagits från att vara en förmedlare av mönsterkort till att skapa de mest ekonomiska förutsättningarna för våra kunder. Det handlar mycket om att minimera störningar i kundens produktion” enligt Martin Blomqvist, försäljnings och platschef, NCAB Sverige. Stora resurser har lagts ner på att utveckla inköpskontoret i Kina. Effektiviserade rutiner och processer har resulterat i förbättrad leveransprecision och kvalitet. Omstrukturering och nyanställningar på Kina kontoret har varit nödvändiga för att möta kundernas krav på mer avancerade kort. I mars i år anställdes en strategisk inköpare till Sverige-kontoret som arbetar övergripande med leverantörsutveckling för hela NCAB-gruppen. Fokus för denna funktion är uppföljning av våra leverantörer för att NCAB ska vara det självklara valet vid höga krav på kvalitet och leveransprecision. Hela koncernen omsatte förra året 220 miljoner. ”För 2005 har vi en budget på 280 miljoner sek”, förklarar koncernchef Hans Ståhl. Vinstmarginalen är dessutom mycket god vilket möjliggör nya etableringar på tillväxt marknader under detta år.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-1