Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 10 juni 2005

Rymdbolaget blir huvudägare i NanoSpace

Rymdbolaget har förvärvat 75% av aktierna i NanoSpace AB som är en avknoppning från Ångströmlaboratoriet vid Uppsala Universitet.

Företaget bildades för utveckling av mikrosystemkomponenter till rymdfarkoster av den framstående innovatören Lars Stenmark, professor i rymdteknik vid Uppsala universitet. Professor Stenmark, som behåller 25% av aktierna i NanoSpace, kommer att fortsätta sitt arbete i företaget. Vid förvärvet överfördes samtliga patenträttigheter till NanoSpace AB liksom två utvecklingskontrakt från den europeiska rymdorganisationen ESA (European Space Agency). Kontrakten gäller inledningsvis utveckling av ett miniatyriserat system för lägesstyrning av satelliter samt ett mycket litet system för att hantera drivmedlet Xenon till elektriska raketmotorer för telekomsatelliter. Dessa kontrakt är värda cirka 10 miljoner kronor under de närmaste åren. Marknaden för dessa två produkter – miniatyriserat framdrivningssystem och Xenonsystemet – bedöms vara värd ungefär 50 miljoner kronor per år. Rymdbolaget, som har stor erfarenhet av konstruktion, uppsändning och drift av rymdsystem, bidrar med kompetens för att produkterna ska kunna tillverkas och marknadsföras. NanoSpace kommer även i fortsättningen ha tillgång till det sofistikerade Ångströmlaboratoriet och dess personal vid Uppsala Universitet för utvecklingsarbetet. ”En av Rymdbolagets styrkor är teknisk spetskompetens och övertagandet av NanoSpace kommer att placera oss i framkanten av detta nya spännande teknikområde som vi tror har en stor framtida kommersiell potential” säger Rymdbolagets VD Claes-Göran Borg. Professor Stenmark uttrycker sin förtjusning över att återigen samarbeta med Rymdbolaget, företaget där han tog sina första steg inom rymdtekniken innan han påbörjade sin akademiska karriär och startade eget företag. Han säger att Rymdbolaget är ett företag med enormt kunnande inom rymdtekniken, från konstruktion till drift, en komplett rymdindustri. NanoSpace AB kommer att ha sitt säte i Uppsala och är från och med juli 2005 ett inkubatorföretag i Uppsala Innovation Centre (UIC). Som inkubatorföretag kommer bolaget att få tillgång till viktiga resurser och nätverk kring rådgivning, finansiering samt olika utbildnings- och affärsutvecklingsprogram. Till VD har utsetts tekn. lic. Tor-Arne Grönland vid Rymdbolagets tekniska centrum i Solna.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-05-28 10:59 V18.6.7-1