Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 13 juni 2005

Banverket köper Sensys radarsystem

Banverket har nu beställt radarutrustning av Sensys Traffic AB för initialt 3,7 miljoner kronor. Ordern avser system som upptäcker eventuella skador under drift på lokets strömavtagare och sänder automatlarm till Banverkets ledningscentral.

I Sverige beräknar man att cirka 30 % av tågförseningarna beror på neddragna strömledningar orsakade av skadade strömavtagare. Skadade strömavtagare står för en stor del av de tågförseningar som drabbar banverk globalt. Denna utrustning från Sensys har väckt stort intresse även från andra länder inom EU. Banverken inom EU har beslutat att inleda försök i syfte att utvärdera systemet för användning som EU-standard. Sensys teknik för att upptäcka trasiga strömavtagare är unik och vi förväntar oss en stark internationell tillväxt, förutsatt att tekniken når acceptans av EU:s banverkorganisationer. Förhandlingar har inletts med internationella banverksleverantörer om att marknadsföra Sensys teknik globalt. Sensys bedömer den internationella marknaden för denna produkt som mycket stor då problem med skadade strömavtagare är universellt. Det har tidigare inte funnits någon effektiv metod att upptäcka skadade strömavtagare.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-07-22 14:06 V18.7.4-1