Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 16 juni 2005

SwitchCores VD avgår

Henric Isacsson, SwitchCores VD sedan fyra år, har meddelat bolagets styrelse att han vill lämna sin befattning vid årsskiftet 2005/2006.

Jag har lett SwitchCore under en mycket intensiv expansionsperiod. Under mina fyra år i ledningen har bolaget gått från en omsättning på 17 MSEK till 132 MSEK ifjol. Under samma period har vi stärkt vår konkurrenskraft, vi har lyckats etablera Intel som vår största enskilda kund och vi har genom ett omfattande effektiviseringsprogram lagt grunden för ett positivt kassaflöde. Switchcore har nu påbörjat rekryteringen av en ny VD. Fram tills dess en ny verkställande direktör kan tillträda kommer Henric Isacsson att kvarstå som VD och Chief Operating Officer, COO, med ansvar för den operativa verksamheten. För att bl a säkerställa kontinuiteten i externa kontakter kommer styrelseordförande Per Andersson att tillfälligt inträda som koncernchef med särskilt ansvar för den strategiska utvecklingen och för kontakter med kunder, partners och kapitalmarknad. Per Andersson, 45 år, är en av SwitchCores tre grundare. Han har varit styrelseledamot i bolaget sedan starten 1997 och dess ordförande sedan 2002.
Annons
Annons
2020-08-03 19:13 V18.8.0-1