Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 17 juni 2005

Kraftiga personalbesparingar hos Autoliv

Bilsäkerhetsföretaget Autoliv Inc. har informerat sina anställda i Australien om sina planer på en omstrukturering av koncernens verksamhet. Planen berör 565 av koncernens 900 anställda i Australien.

Den första åtgärden blir att flytta 350 arbetstillfällen från koncernens sammansättnings-fabrik för krockkuddar och säkerhetsbälten till lågkostnadsländer, främst Kina. Dessutom flyttas Autoliv Australiens koreanska export till koncernens koreanska dotterbolag för att komma närmare de koreanska kunderna och klara deras krav på leveranser enligt just-in-time. Dessutom planerar Autoliv Australien rationalisera bort 150 befattningar. Dessa minskningar om 500 arbetstillfällen i Australien genomförs successivt under detta år och 2006. Åtgärderna är ett svar på bilföretagens ständiga krav på sänkta priser. Som en andra åtgärd har Autoliv inlett förhandlingar om att avveckla sin australiensiska fabrik för bältesband. När sammansättningen av säkerhetsbälten flyttas, minskar behovet av denna komponent i bältessystemen. Verksamheten, som sannolikt avvecklas före utgången av nästa år, sysselsätter 65 personer. Autoliv uppskattar de sammanlagda kostnaderna för dessa åtgärder till ca 5 miljoner dollar, varav mindre än 1 miljon gäller avskrivningar. Kostnaderna belastar koncernens resultat successivt, förmodligen fr o m detta kvartal. Åtgärderna beräknas ge full effekt under 2007. Under de senaste åren har Autoliv genomfört en rad omstruktureringar och avvecklat fabriker i bl a USA, Sverige, Nederländerna och Japan. I stället har tillverkningen byggts ut i lågkostnadsländer. Genom dessa åtgärder har koncernen kunnat fortsätta att erbjuda konkurrenskraftiga priser och ökat sin försäljning med 50% sedan 2000. Antalet medarbetare har samtidigt ökat med 25% till 40.000. Nyligen meddelade dessutom koncernen att en fabrik stängs i England. Verksamheten flyttas till Turkiet och andra lågkostnadsländer. Strax därefter meddelade Autoliv att även två fabriker i Frankrike slås ihop.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2