Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 juni 2005

NOTE reserverar för nedskrivningar

NOTE reserverar för befarade nedskrivningar i storleksordningen 65 - 75 Mkr, vilket kommer att belasta resultatet under andra kvartalet i år. Koncernens löpande verksamhet visar dock en stabil vinst.

Vid en genomgång av koncernens lager, kundfordringar och aktiverade kostnader har man gjort bedömningen att man måste reservera för nedskrivningar av delar av dessa poster vid Norrtelje- och Boråsfabrikerna. Omvärderingen beror bland annat på att bakomliggande överenskommelser med kunderna inte anses tillräckligt bindande. "Det känns tungt att behöva göra denna reservering, men det har alltid varit min filosofi att om det finns en risk för förlust skall den identifieras och elimineras så snart den upptäckts," säger den nyligen tillträdde koncernchefen Kjell-Åke Andersson. "Jag vill också ha sagt", säger Kjell-Åke, "att det känns skönt att detta nu ligger bakom oss och samtidigt kunna konstatera att koncernens löpande verksamhet alstrar ett positivt kassaflöde och visar en stabil vinst."
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-1