Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 27 juni 2005

Precise & silex stärker samarbete

För att möta ett starkt växande intresse för biometri på den japanska marknaden vidareutvecklas samarbetet mellan Precise Biometrics AB (publ) och silex technology Inc. Detta sker genom en riktad nyemission om drygt 7 Mkr.

Nyemissionen genomförs med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll vid ordinarie bolagsstämma 2005. Precise Biometrics har sedan mer än ett år tillbaka arbetat tillsammans med silex technology på den japanska marknaden. silex technology som utvecklar och säljer fingeravtrycksläsare har även marknadsfört Precise Match-on-Card(TM) och därmed givit Precise Biometrics en stark säljkanal på den japanska marknaden. Nu tas ytterligare ett steg när Precise BioMatch(TM) integreras med silex technologys applikationsprogramvara Silex SX-Biometrics Suite. Genom Precise BioMatch(TM) som stödjer Precise Match-on-Card(TM) genomförs matchningen av fingeravtryck direkt på smartkort istället för på en extern server eller på en PC. Därmed skyddas användarens integritet, samtidigt som lösningen är interoperabel och fullständigt skalbar. "Vi är glada över att silex technology och Precise Biometrics nu fördjupar och stärker samarbetet. Vi kan erbjuda den japanska marknaden ett bredare biometrikoncept med hjälp av Precise Biometrics egenutvecklade teknik Precise Match-on-Card(TM). Vår egen produkt Silex SX-Biometrics Suite kommer att få en mycket stark marknadsposition genom integrationen av denna teknik och tillsammans med Precise Biometrics kan vi erbjuda biometrilösningar som tillgodoser de högsta säkerhetskraven på den globala marknaden. Dessutom står vi genom samarbetet mycket väl rustade för att möta den japanska marknadens krav på nationella ID-kort och pass", säger Takeshi Kono, VD och CEO, silex technology. "Vår målsättning att Precise Biometrics ska etableras på den japanska marknaden och ytterligare stärka vår marknadsposition inom biometri och smartkort, har infriats genom vårt samarbete med silex technology", säger Christer Bergman VD och CEO, Precise Biometrics. "Vår Precise Match-on-Card(TM)-teknik är på väg att bli en de-facto standard även på den japanska marknaden", avslutar Christer Bergman. Med stöd av bolagsstämmans beslut har styrelsen den 23 juni 2005 fattat beslut att använda en del av bemyndigandet till att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en riktad nyemission mot den japanska partnern silex technology Inc.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-1