Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 30 juni 2005

Elektromekan producerar lönsamt på hemmaplan

I en intervju i Elektronik i Norden så berättar Elektromekans VD Johan Halling att det visst går att producera lönsamt i Sverige.

Elektromekans fabrik i Årjäng visar med sina sex linor prov på god lönsamhet. Att ha de sex linorna i samma fabrik är en lönsamhetsförbättring enligt Johan Halling, VD på Elektromekan. Johan Halling menar att de höga lönerna i Sverige inte behöver utesluta lönsamhet för verksamheten utan dessa kan kompenseras med att produkterna inte har så stort arbetsinnehåll. Dock krävs en hög kompetens och stor noggrannhet. Elektromekan har specialiserat sig på områden med hög teknisk nivå, en sådan är RFID. Halling talar om vikten av ett högt OEE-tal(Over all Equipment Efficiency). -Konkret betyder det att vi måste producera rätt från början, se till att maskinerna går hela tiden och att vi får kortast möjliga genomloppstid. Ställtiden har vi minskat genom att investera i ny programvara, säger han till Elektronik i Norden. Johan Halling ser naturligtvis till Elektromekans bästa i första hand men nämner också i intervjun vikten av att branschen samarbetar i det förbättrande arbetet vilket skulle gynna hela regionen.
Annons
Annons
2020-09-21 11:08 V18.10.12-1