Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 15 juli 2005

PartnerTech ser stabil resultatutveckling

PartnerTech presenterade på fredagsmorgonen sin senaste delårsrapport från januari - juni 2005. Nettoomsättningen ökade till SEK 1001,1 miljoner (803,2). Rörelseresultatet uppgick under perioden till SEK 41,1 miljoner (28,1).

Resultatet efter skatt uppgick till SEK 23,7 miljoner (14,1). Resultatet efter skatt per aktie var SEK 2,00 (1,23). Under första halvåret 2005 har marknadsförutsättningarna inom kontraktstillverkning varit stabila och i stort sett motsvarat situationen vid utgången av 2004. Det innebär att de flesta branscher uppvisar en fortsatt oförändrad efterfrågan. För PartnerTechs kunder har marknadsförutsättningarna som helhet varit stabila. Samtliga affärsenheter har haft en jämförbar utveckling även om stora variationer finns mellan olika marknadssegment inom respektive affärsenhet. Under det senaste året har PartnerTech tagit marknadsandelar som nu gett en resultatplattform att utvecklas ifrån. I Norden, liksom i övriga världen, sker en förskjutning av värdekedjan mot outsourcing. Trenden att lägga ut större operativt ansvar till kontraktstillverkare som kan hantera kompletta produkter med hög komplexitet växer sig allt starkare. Detta skriver PartnerTech i ett pressmeddelande.
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-01-23 16:22 V15.4.2-1