Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 27 juli 2005

Northrop Grumman i<br> avtal med Saab Ericsson

NASA och deras underleverantör för sondraketverksamhet, Northrop Grumman, har kontrakterat Saab Ericsson Space för att uppgradera sitt nuvarande S19 styrsystem för sondraketer.

-Saab Ericsson Space styrsystemfamilj av S19-typen har använts i trettio år, huvudsakligen i NASA´s sondraketbaserade forskning i New Mexico. Den här uppgraderingsordern visar tydligt att vi har gjort ett bra jobb och att vi har NASA´s förtroende att fortsätta, säger Lars Ljunge, ansvarig för Saab Ericsson Space styrsystemprodukter. Styrsystemens främsta uppgift är att se till att det är möjligt att skjuta upp vetenskapliga nyttolaster till mycket hög höjd på uppskjutningsplatser som White Sands i New Mexico och på Esrange utanför Kiruna och se till att raketen landar igen inom ett förutbestämt, säkert område. En annan viktig uppgift är att minska raketens vindkänslighet så att uppskjutningar kan ske under nästan vilka vindförhållanden som helst. Mer än 200 sondraketuppskjutningar under trettio års tid har använt Saab Ericsson Space styrsystem, somliga av dem för uppskjutningar till över 700 km topphöjd. Den senaste uppskjutningen skedde från White Sands den 7 juli. Vanligen bärgas styrsystemen efter användning och återställs för att flyga igen ett antal gånger innan de byts ut. Det uppgraderade systemet kallas S19 L och använder ett lasergyro och en ny styrprocessor. Uppgraderingarna medför lägre vikt, lägre kostnad och ytterligare bättre tillförlitlighet. Nuvarande order gäller för leverans av fyra uppgraderade system som skall vara färdiglevererade i juni 2006.
Visa fler nyheter
2020-06-09 11:27 V18.6.11-2