Annons
Annons
Elektronikproduktion | 09 augusti 2005

Förlust för Note

Nettoomsättningen under första halvåret ökade med 27 procent till 728,7 MSEK. Rörelseresultatet uppgick till - 109,0 MSEK. Resultatet belastas av kostnader av engångskaraktär och reserverade nedskrivningar om totalt ca 128 MSEK.

NOTE genomförde under hösten 2004 och första kvartalet 2005 en omfattande omorganisation innefattande flytt av volymproduktion till Centraleuropa, samt införande av en materielförsörjningsenhet i Gdansk, Polen. Integreringen av den nya organisationen har genomförts under det första halvåret 2005 och har medfört kostnader av engångskaraktär som belastade det första kvartalet. Under det andra kvartalet aviserades tidigare nedskrivningar i intervallet 65-75 MSEK i anledning av genomgång av kundavtal och lager bl a, nedskrivning har nu skett med 66 MSEK. Exklusive nedskrivning redovisar koncernen en vinst om 18,4 MSEK för det andra kvartalet, samt 19 MSEK för hela perioden (januari - juni, 2005). I augusti inleddes ett samarbete med Jaltek Systems, verksamt i Storbritannien. Vidare inrättades ett representationskontor i Södra Kina för att effektivisera iköpsprocessen av materiel, till NOTEs enheter i Europa.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1