Annons
Annons
Mönsterkort | 10 augusti 2005

Obducat i avtal med Samsung

Obducat AB har ingått ett avtal med Samsung Electronics avseende produktion av stampers (1) för utveckling av Advanced Optical Disc (2) (AOD).

Obducat kommer inom ramen för detta avtal att leverera stampers, vilka av Samsung kommer att användas för utveckling av nästa generation Blu-ray (3) format. Minneskapaciteten för detta nya optiska minnesmediaformat kommer att vara 100GB per lager mot dagens kapacitet om 25GB. Förutsatt ett positivt resultat av Samsungs utvecklingsarbete, har Samsung intentionen att under början av 2006 investera i egen EBR (4)-kapacitet för produktion av stampers. I detta avseende utgör Obducat en i högsta grad möjlig leverantör. Detta innebär att Obducat befäster sin världsledande position som leverantör av produktionsteknologi för kommande optiska minnesmediaformat. För att möjliggöra genomförandet av detta projektsamarbete med Samsung och för att få till stånd en optimal användning av tillgängliga projektresurser, kommer en omallokering av resurser mot AOD och Samsungprojektet att genomföras. Detta får till följd att Obducat därmed tvingas avbryta sedan en längre tid pågående EBR-aktiviteter med TDK avseende patterned media (5) för hårddiskar. Detta är nödvändigt, av tidsskäl, men samtidigt beklagligt då TDK även använder NIL-utrustning från Obducat. Obducat kommer däremot att fortsatt driva vidare övriga pågående aktiveter med aktörer inom hårddiskindustrin, vilka ur ett såväl tekniskt som kommersiellt perspektiv bedöms ligga närmare industrialisering. Obducat har nyligen producerat testmönster för patterned media hårddiskar motsvarande en minneskapacitet om c:a 400 Gbit/in2 (6), vilket motsvarar en fyra gånger högre minneskapacitet än vad som idag levereras till konsumentmarknaden. Denna åtgärd är helt i linje med Obducats fokusering på projekt som är tydliga avseende såväl kommersiell potential som förväntad time-to-market. Obducat kommer även fortsättningsvis göra kontinuerliga bedömningar av pågående projekt för att säkerställa en korrekt allokering av resurser till främst intressenter som håller avgivna tidplaner. (1) Stamper utgör en orginalstämpel med vilken massreplikering görs (2) AOD är benämningen på nästa generation Blu-ray teknik med utökad minneskapacitet. Ett flertal av världens ledande elektroniktillverkare arbetar idag med utvecklingen av tekniken för kommande generation av optisk minnesmedia. Utvecklingsarbetet omfattar strukturgeometrier såväl som ny avläsningsteknik. (3) Blu-ray utgör ett av de efterföljande formaten till DVD (4) Electron Beam Recorder (elektronstrålelitografi på roterande skivor) (5) Patterned media är benämningen på nästa generations datalagringsteknik för hårddiskar (6) 100 miljarder bitar per kvadrattum
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1