Annons
Annons
Mönsterkort | 12 augusti 2005

OEM:s resultat ökar med 38%

OEM resultat efter finansnetto för andra kvartalet 2005 ökade med 43 % till 30,5 MSEK jämfört med samma kvartal föregående år. Omsättningen ökade med 11 % till 399 MSEK och orderingången ökade med 7 % till 404 MSEK.

Resultatet för första halvåret uppgick till 59,3 MSEK , en ökning med 38 %. Omsättningen ökade med 9 % till 780 MSEK under samma period. Kostnader för avveckling av två verksamheter belastar resultatet med 8,2 MSEK. "Bolagsgrupperna Automation och EP står under det första halvåret för den största omsättningsökningen. Den ökade efterfrågan tillsammans med ett förbättrat produkterbjudande och ökad effektivitet gör att det är bra tillväxt i många av koncernens bolag, säger OEM Internationals koncernchef Jörgen Zahlin". Resultatförbättringen beror på omsättningsökning, effektiviseringar och avyttring av icke lönsamma verksamheter. Den ökade effektiviteten i organisationen gör att resultatet ökar med 43% trots att vi belastar resultatet med 8,2 MSEK för avveckling av två verksamheter.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2