Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 12 augusti 2005

13 Augusti, WEEE Deadline

En påminnelse, WEEE direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) börjar gälla imorgon.

Den 13 Augusti börjar det så kallade WEEE direktivet att gälla i Sverige. Syftet med denna förordning är att elektriska och elektroniska produkter skall utformas och framställas på ett sådant sätt att uppkomsten av avfall förebyggs och, i fråga om det avfall som ändå uppkommer, att producenter skall tillhandahålla system för insamling av avfallet. Det gäller också att produkterna kan återanvändas eller återvinnas. Produkterna som omfattas finns listade i en bilaga till WEEE direktivet eller i den svenska lagstiftningen, SFS2005:209, på KEMI's hemsida. Läs mer om WEEE direktivet på denna EU-sida
Annons
Annons
2021-10-14 17:14 V18.25.1-1