Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 augusti 2005

Det vänder för Kitron

Kitron meddelar att man är på rätt väg vad gäller målsättningen om lönsamhet för helåret 2005. Andra kvartalet 2005 uppvisade en mindre vinst för koncernen. Kitrons totala omsättning under årets andra kvartal blev 421,6 miljoner Norska kronor (NOK). Detta är 7% bättre än under samma kvartal 2004 (453,1).

Resultatet före skatt blev för koncernen 0,2 miljoner NOK för det andra kvartalet 2005. Rörelseresultatet för det andra kvartalet blev 6,4 miljoner NOK, vilket är en ökning med 47,2 miljoner NOK jämfört med samma period 2004. En annan god nyhet är att samtliga bolag i koncernen visade på ett positivt rörelseresultat under kvartalet. Omsättningen i den norska verksamheten, Kitron AS, utgjorde 68,5% av Kitrons totala omsättning. Kitron AS har startat produktionen av RadioComponents nya telekommunikationsprodukt under det andra kvartalet, och marknadspotentialen för dessa produkter uppges vara stor. Affärsområdet Kitron Microelectronics har uppnått en omsättningsökning under det andra kvartalet som var utöver bolagets målsättning. Kitron Microelectronics utgör nu 12% av koncernens totala omsättning. En av de stora händelserna för området under andra kvartalet var en större order till biltullsystemet som är under uppbyggnad i Stockholms stad. Kitron Microelectronics har även uppnått status som Certified Luxeon Solutions Partner för utveckling av en helt ny generation belysningsprodukter med en längre levnadstid än dagens produkter. Detta väntas öppna upp nya marknader för affärsområdet. Omsättningen för affärsområdet Försvar/Marin var under årets andra kvartal i höjd med samma period 2004. Kitron räknar också med att årsomsättningen för området kommer att ligga i höjd med 2004. Affärsområdet fick under andra kvartalet två stora order från Kongsberg Protech AS på 33 miljoner NOK och med ett större företag på 50 miljoner NOK. Omsättningen för affärsområdet Data/Telekom har varit lågt under andra kvartalet 2005. Huvudorsaken är att Kitron under perioden avvecklade en produktion åt en kund som valde att flytta produktionen till Asien. Omsättningen för affärsområdet Medicinsk Utrustning ligger i nivå med samma period 2004. Denna marknad är i tillväxt och Kitron fick nyligen en order från CellaVision AB, vilket innebär en ökad produktion vid fabriken i Flen. Kitron meddelar också att styrelsemedlemmarna Christian Bjelland, samt Annette Malm Justad lämnar styrelsen.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2