Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 17 augusti 2005

Hård konkurrens pressar Elektromekan

Lägre efterfrågan och ökad konkurrens från tillverkare i lågkostnadsländer har inneburit minskade leveransvolymer för Elektromekan under perioden 1 januari - 30 juni 2005.

Nettoomsättningen för Elektromekan minskade under perioden till 216 mkr (288). Orderingången under perioden var i nivå med leveransvolymen och uppgick till 210 mkr (285). Rörelseresultatet uppgick till -2,7 mkr (14,2) och har påverkats negativt av en kundförlust på 3,0 mkr. Detta meddelar Elektromekans moderbolag Westergyllen i sin senaste delårsrapport. En av bolagets volymprodukter de senaste åren har varit kretskort till batterier för mobiltelefoner. På grund av nyutvecklad teknik kommer produktionen av denna produkt att successivt fasas ut under 2005 och 2006. Det i april 2005 beslutade åtgärdsprogrammet, innehållande rationaliseringar och kapacitetsanpassningar, beräknas få full effekt från och med det sista kvartalet 2005. De genomförda åtgärderna bedöms minska bolagets kostnader med ca 20 mkr på årsbasis.
Annons
Annons
2020-10-20 19:22 V18.11.10-1