Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 augusti 2005

AQ visar starkt halvårsresultat

Nettoomsättningen januari - juni för Aros Quality Group (AQ) blev 492 Msek (269). Beställningsingång 493 Msek (270). Rörelseresultat efter fininsiella poster exklusive reavinst 37,1 Msek (26,6). Vinst (exklusive reavinst) per aktie efter skatt 5,05 Sek (3,29).

Samtliga dotterbolag i AQ uppvisar ett positivt resultat för årets andra kvartal. Rörelsemarginalen har enligt plan sjunkit hänförligt till de senaste förvärven. Den finansiella handlingsfriheten är god med drygt 50 Msek i kassan. Svängningar i råvarupriser och valutakurser har hittills inte haft någon större påverkan på resultatet. Styrelsen gör idag bedömningen att faktureringen 2005 kommer att uppgå till ca 1 Miljard Sek, med en rörelsemarginal på 7-8 %. Koncernen strävar efter fortsatt lönsam tillväxt inom sina affärsområden. Tillväxten skall ske både organiskt och via förvärv.
Visa fler nyheter
2019-11-21 10:53 V14.7.14-2