Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 18 augusti 2005

AQ visar starkt halvårsresultat

NettoomsÀttningen januari - juni för Aros Quality Group (AQ) blev 492 Msek (269). BestÀllningsingÄng 493 Msek (270). Rörelseresultat efter fininsiella poster exklusive reavinst 37,1 Msek (26,6). Vinst (exklusive reavinst) per aktie efter skatt 5,05 Sek (3,29).
Samtliga dotterbolag i AQ uppvisar ett positivt resultat för Ärets andra kvartal. Rörelsemarginalen har enligt plan sjunkit hÀnförligt till de senaste förvÀrven. Den finansiella handlingsfriheten Àr god med drygt 50 Msek i kassan. SvÀngningar i rÄvarupriser och valutakurser har hittills inte haft nÄgon större pÄverkan pÄ resultatet.

Styrelsen gör idag bedömningen att faktureringen 2005 kommer att uppgÄ till ca 1 Miljard Sek, med en rörelsemarginal pÄ 7-8 %. Koncernen strÀvar efter fortsatt lönsam tillvÀxt inom sina affÀrsomrÄden. TillvÀxten skall ske bÄde organiskt och via förvÀrv.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2019-01-11 20:28 V11.10.27-2