Annons
Annons
Mönsterkort | 18 augusti 2005

Komplett info om RPC

Komplett anbudsunderlag från konkursen av RPC finns nu tillgänglig på evertiq. Denna inkluderar maskinutrustning, senaste årsredovisning, personallista, företagspresentationer och mycket annat.

Konkursförvaltaren av mönsterkortstillverkaren RPC, Ackordscentralen i Malmö, har infordrat anbud på hela eller delar av den igångvarande verksamheten. Information om tillgänglig utrustning och annat finns tillgänglig som en PDF-fil på denna länk. Bland bland annat finns detta till salu: 1. Industrifastighet jämte industritillbehör. 2. Varulager 3. Maskiner och inventarier (bland annat automatborrmaskiner för håltagning i mönsterkort, dubbelsidig screentryck för anläggning av isolationsskikt på mönsterkort, testmaskiner typ Flying Probe, röntgenborrmaskin med mera). 4. Kontorsinventarier 5. Leasing- / avbetalningsegendom (bland annat 2 stycken ytbehandlingsmaskiner) 6. Immateriella rättigheter. 7. Övertagande av miljötillstånd då verksamheten är tillståndspliktig. För information angående egendomen och visning samt tillhandahållande av anbudsunderlag kontakta undertecknad konkursförvaltare Bengt Bülow eller Bengt Ohlsson, vilka nås på telefon nummer: 040 - 741 85 och telefax 040 - 23 19 49 eller via e-post: bengt.i.ohlsson@ackordscentralen.se. Anbud på egendomen enligt ovan skall vara undertecknad konkursförvaltare tillhanda senast 2005-08-31 under nedanstående adress. Fri prövningsrätt förbehålles. RPC Teknik har sedan 1980 bedrivit tillverkning av mönsterkort. Rörelsen har tidigare sysselsatt ett 30-tal anställda. Per konkursutbrottet uppgår antalet anställda till 12 personer.
Visa fler nyheter
Läs även
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2