Annons
Annons
Mönsterkort | 18 augusti 2005

Beijer förbättrar resultatet kraftigt

Nettoomsättningen under perioden januari - juni 2005 för Beijer Electronics steg med 23 procent till 293,5 mkr (238,2) under halvåret. Rörelseresultatet för halvåret ökade med 15 procent till 28,5 mkr (24,7). Vinsten efter skatt uppgick till 19,8 mkr (18,0).

VD Göran Sigfridsson kommenterar: "Förvärvet av Hitech Electronics var en milstolpe i Beijer Electronics historia och ett strategiskt viktigt steg för koncernen. Integrationen av Hitech har hittills gått mycket smidigt och helt enligt plan, samtidigt som bolagets försäljning och resultat är bättre än väntat. Det är även glädjande att vår verksamhet inom HMI Products visar en fortsatt bra expansion, inte minst med den nya operatörsterminalen EXTER. Dessutom ger nu samordningen och omorganisationen inom Automation påtagliga effekter med en kraftig förbättring av försäljning och resultat." "HMI Products kunde under det andra kvartalet visa sitt hittills bästa kvartal försäljningsmässigt, både inklusive och exklusive Hitech. Och trots högre belastning från utvecklingskostnader steg resultatet även exklusive Hitech. Till de positiva inslagen hör också en mycket bra försäljningsutveckling i USA och Tyskland samt att introduktionen av EXTER överträffat förväntningarna." "Automation har kunnat dra fördel av en återhämtning i marknaden, samtidigt som vi ser positiva effekter av den nya gemensamma Nordenorganisationen inom marknad och inköp. På logistiksidan är ett nytt gemensamt centrallager på plats och inkörningen har fungerat bra. Andra kvartalet var affärsområdets hittills bästa kvartal, både vad gäller försäljning och resultat, och Automation står nu starkt för att möta såväl en växande marknad som ökad konkurrens."
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2