Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 23 augusti 2005

Smarteq planerar förvärv

Smarteq AB tecknar Letter of intent avseende förvärv av ett svenskt antennbolag samt investerar i ny antennutveckling för fordonsindustri och elmätare.

Förutsatt att förestående Due Diligence inte ger anledning till annat ställningstagande avser Smarteq förvärva det svenska WLAN antennbolaget Svenska Antennspecialisten AB. Förvärvet är en del av Smarteqs strategi att stärka sin position som Skandinaviens ledande antennbolag inom Mobilsystem, Automotive-antenner och WLAN. Antennspecialisten har 12 anställda och omsatte 2004 ca 15 mkr, med positivt resultat. Affären kommer inte, utöver köpeskillingen, att kräva större investeringar för att uppnå samordningsvinster. Båda företagen bedriver verksamhet inriktad på antenner. Förvärvet förväntas ge synergi- och stordriftsfördelar samtidigt som en breddning av kundbas och sortiment sker. Operativt beräknas Antennspecialisten verka som en integrerad del av Smarteqs verksamhet senast den 30 september 2005. Smarteq har en uttalad strategi att växa på marknaden för Automotive-antenner samt antenner för industriella applikationer, genom förvärv och organisk tillväxt. Svenska Antennspecialisten är en av Nordens största leverantörer av WLAN-antenner, men arbetar också med antenner för landmobil radio (LMR) och avancerade antenner för bl a amatörradio. "Antennspecialisten passar väl in affärs- och kompetensmässigt och stärker vår position i Norden och övriga Europa, främst inom det industriella området. Vi ser också att vi med gemensamma resurser kan öka omsättningen utan ytterligare personalförstärkningar", säger Sven-Erik Nilsson, VD Smarteq AB. Ledning och ägare av Antennspecialisten är övertygade om att ett samgående med Smarteq, med dess långsiktiga och finansiellt starka ägare, ger goda möjligheter till tillväxt samt marknadsmässiga fördelar och möjligheter. "Smarteq har med sin delvis nya inriktning kommit långt och känns mycket attraktiva som ägare", säger Niklas Gunham, VD i Antennspecialisten." Vidare kan vi grundare och teknik-verksamma inom bolaget koncentrera oss på utveckling av tekniska lösningar och få draghjälp av ett etablerat företag inom marknadsföring och försäljning.
Annons
Annons
2020-08-05 00:04 V18.8.2-2