Annons
Annons
Mjukvara | 24 augusti 2005

Enea går med i AUTOSAR

Tar fram plattform för utveckling av distribuerad programvara för bilelektronik som följer AUTOSAR:s specifikationer.

Enea, specialist inom programvara för inbyggda system i telekomutrustning, medicinteknik och fordonselektronik, har gått med i branschsammanslutningen Automotive Open Systems Architecture (AUTOSAR). I rollen som associerad medlem kommer Enea att stödja organisationens arbete med att ta fram och etablera en öppen standard för gränssnitt och arkitektur i bilelektronik. Enea kommer också att anpassa den egna programvaruplattformen EE-Auto till AUTOSAR:s gränssnitt. AUTOSAR är en global samarbetsorganisation som formades i juli 2003 i syfte att skapa förutsättningar för ett standardiserat ramverk för basprogramvara, funktionella gränssnitt, managementverktyg och integrationsmodeller i fordonselektronik. Organisationens kärnmedlemmar är fordonstillverkarna BMW Group, DaimlerChrysler, Ford Motor Company, General Motors, PSA Peugeot Citroën, Toyota Motor Corporation, and Volkswagen, samt världsledande underleverantörer som Bosch, Continental och Siemens VDO. - Medlemskapet i AUTOSAR är en naturlig del i vår satsning på EE-Auto, en plattform för robusta och kommunicerande realtidssystem i bilelektronisk utrustning. Med en position som teknikledare inom telekomsektorn har Enea oerhört mycket att tillföra AUTOSAR, särskilt inom det snabbväxande området telematik och infotainment i bilar, säger Nicklas Gustafson, produktmarknadschef på Enea AB. EE-Auto tillhandahåller en färdig plattform för utveckling och implementation av distribuerad bilprogramvara baserad på ett realtidsoperativsystem som är framtaget för att hantera multiprocessorsystem. I EE-Auto ingår en produktfamilj realtidsoperativsystem som delar ett gemensamt API och en gemensam utvecklingsmiljö. Tillsammans utgör de en optimal plattform för distribuerade bilapplikationer som utnyttjar ett eller flera nätverk av mikrokontrollenheter, digitala signalprocessorer och 32-bitars mikroprocessorer. EE-Auto innehåller också en lättanvänd utvecklingsmiljö, ett ramverk för distribuerad kommunikation mellan processer och ett nätverkssubsystem. Enea har också inlett arbetet med att utveckla ett applikationslager som följer AUTOSAR:s specifikationer i syfte att ytterligare öka EE-Autos portabilitet och interoperabilitet.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-1