Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 augusti 2005

Nolato varslar 65 inom telekom

Nolato Alpha i Kristianstad, systemleverantör inom telekom, varslar 65 anställda om uppsägning. Samtidigt meddelar Nolato att man fortsätter att satsa i Asien.

- Bakgrunden till varslet är våra kunders fortsatta omflyttning av produktion från Västeuropa till länder med lägre kostnadsnivå, kommenterar Georg Brunstam, koncernchef i Nolato. - Våra kunder har allt större del av sin egen verksamhet i Asien, vilket gör att efterfrågan på produktion i Västeuropa har minskat. Vi måste därför anpassa våra resurser i Kristianstad till en lägre produktionsvolym. - Marknaden för mobiltelefoner utvecklas positivt, konstaterar Georg Brunstam. För att möta kundernas efterfrågan fortsätter vi våra satsningar i Asien genom att, som tidigare meddelats, bygga ut våra resurser i Kina och etablera en ny tillverkningsenhet i Malaysia. Neddragningarna i Kristianstad bedöms inte medföra några engångsposter i Nolatokoncernen. Efter genomförda åtgärder kommer Nolato Alpha att ha omkring 125 anställda.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2