Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 19 september 2005

Anoto Group rekryterar ny VD

Anoto Groups nuvarande VD, Anders Tormod, lämnar Anoto per den 31 december 2005. Han kvarstår som VD för bolaget till den 1 okotober. Örjan Johansson har utsetts till tillförordnad VD från och med den 1 oktober.

Anoto Group har inlett processen med att rekrytera en ny VD och samarbetar med en ledande rekryteringsfirma. Anotos verksamhet kommer att präglas av expansion och ännu mer aggressiva marknadssatsningar. Den svenska verksamheten kommer att koncentreras till Lund och en avveckling av Stockholmsverksamheten är planerad. Det är därför naturligt att söka en ny VD, bosatt i Skåne-regionen, som kan ta över ledningen av bolaget. Anders Tormod kvarstår som VD till den 1 oktober och kommer därefter att fortsätta inom Anoto fram till årsskiftet. "Anotos verksamhet centreras allt mer till Lund medan jag bor och har min familj i Stockholm. Jag har pendlat mellan Stockholm och Lund i mer än 5 år och ser att behovet av att vara närvarande i Lund snarare ökar än minskar. När företaget nu går in i en ny fas och fokuserar på marknadssatsningar och expansion är tiden den rätta för en förändring", säger Anders Tormod. "Tillväxten inom multimediaområdet samt inom systemlösnings-affären (formulär) bedöms bli mycket god framöver och vi kommer därför både nyanställa och investera i dessa områden. Vi söker nu en VD som kan leda den satsningen långsiktigt", säger Christer Fåhraeus, styrelseordförande i Anoto Group. "Anders Tormod har i sina olika roller inom Anoto, senast som VD, starkt bidragit till att bygga Anoto till det företag vi är idag, från tidig utvecklingsfas till en mer mogen kommersiell fas. Under 2005 har resultatet förbättrats kraftigt och koncernens målsättning att ha ett positivt kassaflöde för helåret 2005 ligger fast", avslutar Christer Fåhraeus.
Annons
Annons
2021-05-27 14:20 V18.18.11-1