Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 05 oktober 2005

ITAB och ZetaDisplay i samarbete

ITAB Inredning AB och ZetaDisplay AB har tecknat ett samarbetsavtal med syfte att gemensamt erbjuda sina respektive kunder ett samlat program av inredningssystem och digitala display-lösningar främst för detaljhandeln.

ITAB Inredning AB, Jönköping, levererar kompletta butiksinredningar till dagligvaru- och fackhandeln. Företaget ingår i Itab Shop Concept, vars aktie handlas på Stockholms¬börsens handelsplats Nya Marknaden. ZetaDisplay, Malmö, är en ledande tillverkare av digitala display-lösningar, som används av butikskedjor och varumärkesleverantörer. - Vi ser samarbetet med ITAB som ett bevis på vår kompetens inom digitalt media. Tillsammans skapar vi en mycket stark kombination av inrednings- och display-lösningar. Det är också en fördel att ITAB är en internationell aktör, då ZetaDisplay har påbörjat en lansering på Island och i Storbritannien och har ambitioner att växa internationellt, säger Martin Gullberg, försäljningschef på ZetaDisplay. Avtalet är en följd av ett tidigare påbörjat samarbete där ZetaDisplay har levererat och integrerat sina digitala displaylösningar med ITABs inredningssystem för en av ITABs kunder. ZetaDisplay sköter också den löpande driften avseende innehållet i displayerna hos denna kund. ZetaDisplays produktkonceptet omfattar mobila och fasta displayer, som exponerar reklamfilm och aktuella erbjudanden i direkt närhet till där kunden gör sitt val i butiken. Displaystället får sin information via trådlös kommunikation och en programvara styr vad som visas, hur det visas och när det visas i respektive display. ZetaDisplays produktkoncept förbättrar varumärkesleverantörernas och butikernas möjligheter att påverka butikskunden att välja de avsedda produkterna. ZetaDisplay tillhandahåller även projektledning, installation, service och utbildning samt driftavtal avseende löpande framtagning av filmer och erbjudanden. ZetaDisplay är sedan början på denna vecka största ägare i MultiQ International AB, som är noterat på Stockholmsbörsens O-lista.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1