Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 21 oktober 2005

Lägre vinst för ElektronikGruppen

ElektronikGruppens omsättning minskade under perioden januari till september 2005 till 523 (557) Mkr. Orderingången minskade till 523 (557) Mkr. Periodens resultat efter finansnetto minskade till 19,3 (29,7) Mkr.

Omsättningen under årets tredje kvartal minskade till 176 (205) Mkr. Orderingången i kvartalet uppgick till 164 (166) Mkr. Kvartalets resultat efter finansnetto minskade till 6,7 (13,2) Mkr. Elektronikgruppens bedömning från den föregående delårsrapporten om en fortsatt relativt god lönsamhet under den närmaste tiden kvarstår. EG Electronic Components Affärsområdet säljer kundanpassade komponenter till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum. Affärsområdets omsättning minskade till 307 (333) Mkr. Orderingången minskade till 311 (339) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade till 9,0 (15,3) Mkr. Nedgången återfinns främst inom produktgruppen passiva komponenter. I syfte att samordna och öka försäljningen av displayer och modulsystem har det från och med 1 september bildats en ny affärsenhet inom affärsområdet , EG Display & System. En intensifierad marknadsbearbetning utanför Norden har resulterat i en första större order på displayer i Polen. För att bättre kunna koordinera resurserna inom industrisegmentet har ElektronikGruppen från och med den 1 juli överfört elektromekaniken inom EG Components till affärsområdet EG Electromechanics. Härigenom omallokeras cirka 20 Mkr i årsomsättning till EG Electromechanics. EG Products Affärsområdet utvecklar, tillverkar och säljer fiberoptiska produkter och induktiva komponenter till företag som tillverkar och installerar utrustning inom elektronik och telekommunikation. Affärsområdets omsättning minskade till 89 (98) Mkr. Orderingången minskade till 94 (107) Mkr. Resultatet efter finansiella poster minskade till 5,3 (10,6) Mkr. Generellt har det varit en lägre aktivitet på marknaden för fiberoptiska produkter, vilket har haft en negativ påverkan på såväl affärsområdets omsättning som resultat. Övriga verksamheter inom affärsområdet fortsätter att utvecklas i en positiv riktning. EG Production Technology Affärsområdet säljer produktionsutrustningar, förbrukningsmaterial och processutbildning till elektronikindustrin i Norden, Polen och Baltikum. Affärsområdets omsättning minskade till 75 (85) Mkr. Orderingången minskade till 67 (72) Mkr. Resultatet efter finansiella poster ökade till 5,0 (3,9) Mkr. Resultatförbättringen förklaras främst av en gynnsam produktmix. Den minskade omsättningen hänför sig till en lägre försäljning av produktionsutrustning i Sverige jämfört med tredje kvartalet föregående år. Däremot uppvisar försäljningen på den polska marknaden en fortsatt god utveckling. Stencilverksamheten fortsätter att utvecklas positivt i både Sverige och Finland. EG Electromechanics Affärsområdet säljer elektromekaniska komponenter till bland annat fordonstillverkare och företag inom industriautomation i Norden. Affärsområdets omsättning ökade till 58 (50) Mkr. Orderingången ökade till 55 (46) Mkr. Ökningen förklaras till viss del av överflyttad verksamhet från EG Components. Resultatet efter finansiella poster minskade till 7,4 (8,7) Mkr, varav kommissionsintäkter utgjorde 3,6 (3,5) Mkr. Affärsområdet fortsätter att uppvisa en positiv försäljningsutveckling inom marknadssegmentet kommersiella fordon och ett antal nya stora order har erhållits under perioden. Ladd ned PDF med hela delårsrapporten här
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1