Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 25 oktober 2005

PartnerTech utvecklas stabilt

PartnerTech presenterar sin senaste delårsrapport från januari till september 2005. Nettoomsättningen ökade till SEK 1 447,4 miljoner (1 225,7).

Rörelseresultatet uppgick under perioden till SEK 64,1 miljoner (53,2). Resultatet efter skatt steg till SEK 37,7 miljoner (30,2). Resultatet efter skatt per aktie var SEK 3,11 (2,64). För PartnerTechs kunder har marknadsförutsättningarna som helhet varit stabila under de första nio månaderna 2005. Volymsvängningarna mellan enskilda kunder och marknadsområden har dock varit stora. En ökad aktivitet på marknaden har noterats i Norden under den senaste tiden. Detta framförallt från en ny grupp av företag som i sin outsourcingstrategi tar ett helhetsgrepp på både produkt- och leverantörskedja. Exempel på detta är företag som utvecklar och marknadsför större maskinsystem som till exempel spelterminaler och koncept inom nya områden som bredbandstjänster, fjärrvärmesavläsning, betal-system med flera. För PartnerTech har förvärvet av KSH-Productor i Finland, juni 2005, inneburit en geografisk expansion av koncernens verksamhet i Europa. Trenden att kunderna lägger ut operativt ansvar på en tekniskt hög nivå till företag som PartnerTech fortsätter, både i Norden och övriga Europa. Ladda ned PartnerTechs delårsrapport här (PDF)
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2