Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 26 oktober 2005

Kräftgång för Elektromekan

Kontraktstillverkaren Elektromekans moderbolag Westergyllen redovisade idag sitt resultat för årets tredje kvartal. Det blev ett kraftigt omsättningstapp och en väsentlig resultatförsämring jämfört med samma period förra året.

Affärsområdet Elektronik i Westergyllen utgörs av Elektromekan som är en av Sveriges ledande kontraktstillverkare av elektronik. Bolaget tillverkar komponenter och produkter till telekomsektorn, annan mobil kommunikation, processtyrning och verkstadsindustrin. Lägre efterfrågan och ökad konkurrens från tillverkare i lågkostnadsländer har inneburit minskade leveransvolymer under perioden. En av bolagets volymprodukter de senaste åren har varit kretskort till batterier för mobiltelefoner. På grund av nyutvecklad teknik kommer produktionen av denna produkt att successivt fasas ut under 2005 och 2006. Det i april 2005 beslutade åtgärdsprogrammet, innehållande rationaliseringar och kapacitetsanpassningar, är nu genomfört och kommer att få full effekt från och med det sista kvartalet 2005. De genomförda åtgärderna beräknas minska bolagets kostnader med ca 20 mkr på årsbasis. Nettoomsättningen för årets tredje kvartal sjönk till 76.6 MSEK från 147.3 MSEK samma period föregående år. Rörelseresultatet sjönk till 0.1 MSEK från 6.9 MSEK Q3 2004.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-1