Annons
Annons
Annons
Annons
Mönsterkort | 27 oktober 2005

Ascom bygger plattform<br> för trådlös kommunikation

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, SU, har beslutat att förnya sitt kommunikationssystem för telefoni och meddelandehantering.

Ascom har fått förtroendet att bygga plattformen för meddelandehanteringen inklusive ett avancerat personsökarsystem med stora utvecklingsmöjligheter. - Investeringen i både telefoni och meddelandesystem är viktiga steg i SU:s strävan att erbjuda en bättre vård till medborgarna i regionen. Ett effektivt kommunikationssystem, där du snabbt får tag på rätt person oavsett var han eller hon befinner sig, och smidigt kan lämna rätt information, ger mer tid över till vård. Kan vi höja vårdkvaliteten, hushåller vi också bättre med de skattemedel som vi förfogar över, säger Mats Grahn, verksamhetschef på SU IT. SU har i sitt investeringsbeslut tagit hänsyn till tre olika kravställare: den vårdsökande allmänheten, patienterna och verksamheten på mottagningar, avdelningar och inom administrativa enheter. - Det handlar om att möjliggöra en snabbare respons på händelser i vården. Genom att snabbt och enkelt få tillgång till korrekt information kan rätt behandling sättas in tidigare. Ett viktigt led i detta arbete ligger i att förbättra kommunikationen mellan olika verksamhetsdelar, säger Bengt Nordén, VD Ascom Wireless Solutions, Försäljning Sverige. Hög tillgänglighet och driftsäkerhet samt lösningar byggda på etablerade och framtidssäkra standards, hör till SU:s krav i beställningen. Valet föll på en kombination av telefoni (Telia) och en kraftfull lösning från Ascom för trådlös meddelandehantering (i trådlösa DECT-telefoner och via personsökning) och larmhantering. ¬- Man har också önskat att kunna bygga vidare på befintliga investeringar och även kunna få mer ut av dessa, säger Bengt Nordén. Det meddelandesystem som Ascom nu installerar har av säkerhetsskäl en egen frekvens och fungerar både integrerat med och oberoende av telefonin. Plattformen gör det möjligt att till exempel installera system för akut- och traumalarm, dirigering av patienttransporter, personlarm etcetera.
Annons
Annons
2021-01-22 10:25 V18.15.15-2