Annons
Annons
Mönsterkort | 07 november 2005

Nytt industriforskningsinstitut för IKT-forskning

I Swedish ICT Research AB samlas de svenska industri-forsknings-instituten inom informations- och kommunikationsteknik (IKT). Den nybildade koncernen ägs av näringslivet genom två ägarföreningar inom hårdvaru- respektive programvarusektorn, samt staten genom IRECO Holding AB. Acreos VD blir chef över detta.

Den nya koncernen kommer att ha en omsättning inom IKT-forskning om sammanlagt ca 350 miljoner koronor. – ”Att skapa tillväxt i Sverige med svenska innovationer är en nyckelfråga för framtiden. Vi måste bli mycket bättre på att ta tillvara på den kunskap som finns inom landet.”, säger Sven-Christer Nilsson utsedd till styrelseordförande i Swedish ICT Research. Näringslivet – genom ägarföreningar inom hårdvaru- resp programvarusektorn – och IRECO Holding samlar de svenska industriforskningsinstituten inom IKT-området till en nybildad koncern. Syftet med att samla den svenska IKT forskningen inom en koncern är att kunna för framtiden attrahera större forskningsuppdrag till Sverige både från näringslivet och offentliga finansiärer. Den nybildade koncernen kommer att representera en kompetens som är världsunik och genom att förena hård- och programvaru forskning skall bättre synergier kunna skapas för att skapa tillväxt för Sverige. Swedish ICT Research kommer att bli en viktig del i det svenska innovationssystemet. Styrelsen för Swedish ICT har utsett Hans Hentzell till VD för den nya koncernen. Hans Hentzell har tidigare varit VD för Acreo, ett av de institut som nu blir en del av den nya koncernen. - Att forma den nya koncernen och få möjlighet att vara en brygga mellan näringsliv och grundforskning för att skapa tillväxt i Sverige kommer att vara min huvuduppgift, säger Hans Hentzell, VD för Swedish ICT research. Swedish ICT Research AB omfattar institut på både hård- och mjukvarusidan. De berörda instituten är Acreo, Svenska IT-institutet SITI, SICS Swedish Institute of Computer Science, Santa Anna IT Research Institute och IT-forskningsinstitutet Viktoria samt Interaktiva Institutet som har förvärvats från Stiftelsen för Strategisk Forskning. – Instituten i Swedish ICT research utgör en samlad nationell strategisk resurs inom informations- och kommunikationsområdet och ska tillföra företagen ny kunskap och därmed bidra till näringslivets tillväxt. Genom statliga medel och samarbetet med näringslivet finns resurser för att ta ny teknik fram till kommersiella produkter, säger Sven-Christer Nilsson. Sven-Christer Nilsson har en lång erfarenhet av data- och telekomindustrin med bl a 18 år inom Ericsson, där han var koncernchef 1998-99. Han har visat ett stort engagemang för kommersialisering av idéer med riskkapital till nystartade företag inom teknologisektorn och har från starten år 2000 deltagit i juryarbetet i IVA-projektet Årets avknoppningsföretag från universitet och högskolor. Sven-Christer Nilsson är bl a ledamot av styrelsen för TeliaSonera AB. – Nu satsar vi på att de svenska industriforskningsinstituten kan öka sin konkurrenskraft genom den omstrukturering som gjorts och genom den stärkta finansiering som finns i forskningspropositionen som riksdagen antagit, säger Anders Narvinger, styrelseordförande i IRECO Holding AB och delägare i Swedish ICT Research. -Vi vill knyta till oss de bästa företrädarna för de branscher och teknikområden som instituten representerar och är därför mycket glada att Sven-Christer Nilsson åtagit sig uppdraget. Forskningen är en viktig fråga för svensk tillväxt, avslutar Anders Narvinger.
Visa fler nyheter
2020-02-19 16:22 V18.0.1-2