Annons
Annons
Annons
Annons
Annons
Komponenter | 08 november 2005

Ökad vinst för Indutrade

Indutrade redovisar ett resultat efter skatt på 162 miljoner kronor (135) för årets första nio månader.
• Nettoomsättningen ökade med 7 procent till 2 763 (2 579) mkr. Justerat för valutaeffekter och förvärv ökade nettoomsättningen med 4 procent jämfört med föregående år.

• Rörelseresultatet före avskrivning av immateriella anläggningstillgångar (EBITA) ökade med 17 procent till 239 (205) mkr och EBITA-marginalen uppgick till 8,7 (7,9) procent. Resultatet efter finansiella poster ökade med 17 procent till 225 (192) mkr.

• Resultatet efter skatt ökade med 20 procent till 162 (135) mkr och resultatet per aktie uppgick till 4,05 (3,38) kr per aktie.

• Avkastningen på operativt kapital uppgick till 26 (24) procent för den senaste tolv- månadersperioden.

• Indutrade träffade i september 2005 avtal om förvärv av det svenska teknikförsälj-ningsbolaget Satron Instruments Process & Project AB. Bolaget redovisade en nettoomsättning om 41 mkr för den senaste tolvmånadersperioden.

• Den 5 oktober 2005 noterades Indutrade på Stockholmsbörsens O-lista.

Indutrade marknadsför och säljer komponenter, system och tjänster med högt teknikinnehåll till industrin inom utvalda nischer. Koncernen Koncernen är uppdelad i fyra affärsområden: Engineering & Equipment, Flow Technology, Industrial Components och Special Products.
Annons
Annons
Annons
Annons
Visa fler nyheter
2018-12-12 02:03 V11.10.8-2