Annons
Annons
Annons
Annons
Elektronikproduktion | 08 november 2005

Kitron vill se en helhetssyn<br>på blyfritt "Arrangerar seminarium"

I stort sett alla elektronikbaserade produkter kommer förr eller senare att påverkas av RoHS-direktivets verkan.

Komponentbranschen ställer i snabb takt om sina sortiment till RoHS och det får effekter även för de produktägare som ur en legal aspekt kan fortsätta med blyhaltig produktion för sina produkter. Exempel på några frågor som behandlas; * Hur påverkas branschen av komponenttillverkarnas pågående sortimentomställning? * Hur ser kvalitetssäkringskedjan ut sett ur en produktägares perspektiv? * Hur tas kvalitets- och tillförlitlighetsaspekten om hand i ett konverteringsprojekt? Bakgrunden till vårt seminarium är också att vi vill medverka till att utveckla en mer balanserad helhetssyn på vikten av samverkan mellan produktägare och EMS-företag. Vid övergången till blyfria komponenter och blyfri process uppstår alltid en viss påverkan på produkters prestanda och tillförlitlighet. Kitrons syn är att de EMS-företag och produktägare som väljer att se produktkonverteringen till blyfritt som en ren material- och processfråga tar en onödigt stor risk. Hittills har debatten kring RoHS-direktivet dominerats av EMS-företagens beredskap att kunna starta upp en blyfri lödprocess, genomföra investeringar i maskiner, kluriga processtekniska frågor, tillgänglighet på komponenter etc. Branschen kan ha invaggats i en för enkel syn i att EMS-företagen själva bör ombesörja en produkts konvertering till RoHS. Seminariet är gratis och äger rum i Stockholm den 22/11 och i Lund den 24/11.
Visa fler nyheter
2019-11-19 17:01 V14.7.13-1